PRACE Z UCZNIEM SŁABYM I ZDOLNYM


Imprezy klasowe

Kontakty z rodzicami

Plan wychowawczy

Praca z uczniem słabszym i uzdolnionym

Ciekawostki

*Praca z uczniem zdolnym- plan pracy kółka matematycznego

*Program pracy z uczniem zdolnym- matematycznie

*Praca z uczniem słabym-zajęcia wyrównawcze

*Program zajęć wyrównawczych o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym

 

Praca z uczniem zdolnym jest bardzo ważna w pracy każdego nauczyciela. W każdym zespole klasowym, znajdują się uczniowie uzdolnieni matematycznie. Uczniów takich należy otoczyć opieką. W swojej pracy często spotykam się z uczniami przejawiającymi zdolności matematyczne. Wymagało to ode mnie skutecznych rozwiązań w indywidualizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej, kształcenia i rozwijania zainteresowań uczniów, wdrażania do samodzielnej pracy, podejmowania nowych wyzwań.

W swojej klasie II a, której jestem wychowawcą, prowadzę zajęcia dodatkowe z matematyki tzw. „ kółko matematyczne”- nieodpłatnie.

Uczęszczają uczniowie przejawiający zainteresowanie i uzdolnienia matematyczne.

Stwarzam na zajęciach dodatkowych atmosferę sprzyjającą ciekawości, wysiłku, motywacji i potrzebę współzawodnictwa. Opracowałam plan pracy kółka matematycznego i konsekwentnie realizuję zamierzone cele i treści matematyczne.

 Dla uczniów dobieram zadania tak, aby pokazać, że w gazecie, książce przyrodniczej, atlasie samochodowym, cennikach, na kubku jogurtu  znajduje się wiele treści matematycznych, które przynosi nam codzienne życie. Zawarte w tych źródłach liczby uczniowie uczą się czytać, interpretować, analizować, porównywać. Uświadamiam uczniom, że matematyka jest bardzo użyteczna . Aby pobudzić zainteresowanie, samodzielne myślenie stosuję różne łamigłówki, krzyżówki, rebusy, kolorowanie obrazków matematycznych, odczytywanie haseł, rysunków, itp.

Uczniowie uczęszczający na kółko matematyczne otrzymują również zadania do wykonania w domu . Zwiększa to efektywność ich pracy i lepsze przyswojenie  treści matematycznych poprzez ćwiczenia.

Każdy z uczniów posiada zeszyt, w którym rozwiązywane są zadania oraz teczkę z kartami pracy.

Poprzez rozwijanie zdolności w kierunku matematycznym uczniów, przygotowuję ich do udziału w konkursach matematycznych np. klasowym, szkolnym „Kangur”, „Maluch”. Nie jest więc im obce poszukiwanie różnych sposobów rozwiązań czy zetknięcia się z zadaniami nietypowymi. Uczniowie ci systematycznie pogłębiają swoją wiedzę, pracują w szybszym tempie, mobilizują się do szybszego opanowania treści matematycznych wykraczających poza ramy programu.

Jestem pewna, że moje działanie zmierza w dobrym kierunku, dając uczniom satysfakcję w umiejętności rozwiązywania zadań, podejmowania coraz trudniejszych wyzwań, a przede wszystkim rozwijanie wiary we własne możliwości i umiejętności.

Plan pracy „kółka matematycznego” w nauczaniu zintegrowanym

opracowała: mgr Marzena Jezusek

Cele edukacyjne:

-rozbudzanie w uczniu zainteresowań matematycznych

-dostrzeganie informacji matematycznych w życiu codziennym

-rozszerzanie zagadnień poznanych na zajęciach klasowych

-kształcenie umiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz logicznego rozumowania

-kształcenie wyobraźni geometrycznej

-rozwijanie interpretowania informacji i analizowania danych w zadaniach

-umiejętność prowadzenia dyskusji nad sposobem rozwiązania zadań, szukanie różnych sposobów rozwiązania

-doskonalenie sprawności obliczeń

-umiejętność rozwiązywania zadań nietypowych, przekształcanie zadań, układanie zadań tekstowych

-zapoznanie z treściami matematycznymi wykraczającymi poza program

 klasy III, próby opanowania niektórych zagadnień : działania na ułamkach, potęgowanie liczby, pole i obwody figur geometrycznych

-przygotowanie do konkursów

-wiara we własne możliwości i umiejętności

-rozwijanie współpracy i dobrej organizacji w zespole

Forma pracy:

grupowa, zbiorowa, indywidualna, konkursy, turnieje matematyczne, gry i zabawy matematyczne, łamigłówki, zagadki, kolorowanki matematyczne

Materiały pomocnicze:

„Już w szkole”-Matematyka 3 ; K. Bielenica, M Bura, m. Kwil ; Nowa Era ; Warszawa 2003 r.

„Matematyka 4” ; S. Wojtan, P. Zarzycki ; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe; Gdańsk 1999 r.

„Mogę zostać Pitagorasem”-zbiór zadań kl. IV ; S. Durydiwka, S. Łęski ; Oficyna Wydawnicz-Poligraficzna „Adam” ; Warszawa 2000 r.

Zbiór zadań z matematyki kl. 3  ; J. Grzesiak ; WSiP ; Warszawa 1992 r.

Zadania na szóstkę – kl. I II III ; J. Hanisz ; WSiP ; Warszawa 1966 r.

Zbiór zadań kl. 2 ; M. Frindtt, J. Jednoralska ; „Juka” ; Łódź 1997 r./

„Matematyka z wesołym Kangurem” ; wydawnictwo Aksjomat ; Toruń 2001r.

„ Matematyczne kolorowanki, zgadywanki i wyliczanki” ;  H. Wilk-Siwek ; Kleks ; Bielsko Biała 2000 r.

„Matematyka na wesoło” ;B Michalec ; Aksjomat ; Toruń 2000 r

własne karty pracy

Forma oceny:

zawsze pozytywna – wzmacnia motywację – pochwała, medale naklejanki, dyplomy

Obszary zainteresowań:

Dodawanie i odejmowanie różnymi sposobami.

Mnożenie i dzielenie. Kolejność działań.

Równania i nierówności.

Obliczanie obwodu figur geometrycznych.

Obliczanie pola figury.

Rozwiązywanie zadań złożonych.

Rozwiązywanie zadań nietypowych.

Układanie, przekształcanie i rozwiązywanie zadań złożonych.

Potęga liczby”- obliczanie przykładów potęg.

Działania na ułamkach.

Zadania tekstowe na prędkość, drogę i czas.

 Łamigłówki logiczne.

Konkursowe zadania.

Treści matematyczne wynikające z potrzeb.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Uczeń gromadzi prace w teczce – karty pracy, zadania rozwiązuje w zeszycie.

Przykładowe zadania, które można wykorzystać na zajęciach „kółka matematycznego”

·       Ola ma 30 naklejek. Ania ma o 20 naklejek więcej od Oli .Aneta ma o 20 naklejek mniej od Ani. Kto ma więcej: Ania czy Aneta?

·       Znajdź trzy liczby wiedząc, że suma drugiej i trzeciej wynosi 7, a suma pierwszej i trzeciej  6. Napisz te liczby.

 

·       Staś kupił 3 znaczki za 12 zł. Drugi znaczek był 2 razy droższy. Jakiej wartości był każdy znaczek?

·       Ułóż zadania do formuł matematycznych:

        X + 4 *  6 = 58       43 + (43 – 14) =

·       Bartek i Marek ważą razem 92 kg. Bartek waży 44 kg. Ile kilogramów waży Marek?

·       W kwiaciarni było 80 róż. Zrobiono dwa bukiety po 15 róż każdy i 6 bukietów po 5 róż każdy. Na ile bukietów z 5 róż każdy wystarczy jeszcze kwiatów?

·       Agata, Zbyszek i Ola robią wycinanki. Agata zrobiła 9 wycinanek, Ola o 5 wycinanek więcej niż Zbyszek, a Zbyszek o 3 wycinanki mniej od Agaty. Ile wycinanek zrobiły dzieci?

·       Na dwóch półkach stoją 33 książki. Na jednej z nich jest 2 razy więcej niż na drugiej. Ile książek jest na każdej półce.?

·       Patryk ma 48 znaczków polskich i 24 znaczki zagraniczne. Chce je ułożyć na 6 stronach klasera, na każdej po tyle samo znaczków polskich i zagranicznych. Po ile znaczków ułoży na każdej stronie?

·       Marysia miała 25 róż. Czerwonych róż było 4 razy więcej niż żółtych. Ile było róż żółtych, a ile czerwonych?

·       Odbyła się parada wojskowa. Defilowało 40 marynarzy i lotników. Lotników było 3 razy więcej niż marynarzy. Ile defilowało marynarzy, a ile lotników?

·       Zenek miał 18 żołnierzyków. Dał bratu do zabawy 2 razy więcej żołnierzyków, niż zostawił sobie. Ile żołnierzyków zostawił sobie, a ile dał bratu?

·       Miłosz miął 32 cukierki. Zjadł 3. Pozostałe rozdał 9 kolegom po tyle samo każdemu. Ile cukierków otrzymał każdy z kolegów?

·       Michał wypijał przez 7 dni po kilka szklanek wody. Każdego dnia wypijał po tyle samo. Razem wypił 21 szklanek wody. Ile wody wypijał każdego dnia?

·       Napisz liczby dwucyfrowe, których liczba dziesiątek jest 2 razy większa od liczby jedności.

·       Napisz liczby dwucyfrowe, których liczba dziesiątek jest o 2 większa od liczby jedności.

·       W sklepie zoologicznym żwir i filtr do akwarium kosztują 33 złote. Filtr i grzałka kosztują razem 90 złotych. Grzałka jest dwa razy droższa niż filtr. Oblicz ceny grzałki, filtra i żwiru.

·       Iloczyn dwóch liczb wynosi 81, a ich iloraz 1. Jakie to liczby? Wymyśl podobne zadania.

·       Napisz takie liczby, aby liczba setek była 2 razy większa od liczby dziesiątek oraz liczba jedności była też 2 razy większa od liczby dziesiątek.

·       Mikołaj miał do rozdania  128 prezentów w ciągu trzech dni. Pierwszego dnia rozdał 88 prezentów. Drugiego i trzeciego dnia rozdał 92 prezenty. Ile prezentów rozdał każdego dnia?

·       Kij do hokeja i 3 krążki kosztują 57 zł. Kij i jeden krążek kosztują 39 zł. Jaka jest cena kija do hokeja, a jaka krążka?

·       Komar w ciągu sekundy wykonuje skrzydłami 300 uderzeń. Motyl w tym samym czasie wykonuje 30 razy mniej uderzeń niż komar, a pszczoła 25 razy więcej niż motyl. Ile uderzeń skrzydełkami w ciągu sekundy wykonuje motyl, a ile pszczoła?

·       Ogród babci Heleny ma kształt prostokąta o bokach 150 m i 135m. Ulubienica babci, kotka Kita, przeszła po płocie dookoła całego ogrodu. Ile metrów przeszła kotka?

·       Jaki jest wynik działania.

(96 + 97 – 98) * (2 * 18 – 4 * 9) =

·       Wstaw pomiędzy liczbami odpowiednie znaki działań, aby otrzymać liczbę 100                                                                                      1    2    3    4    5 = 100

·       Za 3 kg.  jabłek, 4 kg gruszek i 6 kg śliwek zapłacono 200 zł. Cena 1 kg jabłek wynosi 12 zł, cena gruszek wynosi 20 zł. Ile wynosi cena 1 kg śliwek?

·       Olek odrabiał lekcje 2 kwadranse, Aldona pół godziny, a Emil 37 minut. Kto odrabiał najdłużej lekcje? Ile czasu poświęcili razem na odrabianie lekcji?

·       Podziel tarczę zegara na połowę, aby suma liczb wyrażających godziny była jednakowa

·       Ułóż treść zadania do podanego pytania:Ile stron mają 3 książki do matematyki? książka-160 stron

Zadania nietypowe, źle sformułowane.

·       Przy pomoście cumują łodzie. Żaglówek jest 3 razy mniej niż motorówek. Ile stoi żaglówek?

·       Czy można podzielić po równo 17 jabłek pomiędzy 4 dzieci? Ile jabłek otrzyma każde dziecko?

·       Zegar w kuchni babci śpieszy się 4 minuty. Która jest godzina?

·       Od różnicy 954 odejmij odjemnik.

·       Dzieci wychodzą z klasy parami. Przed Karolem i Stasiem idzie 9 par. Ile par idzie za nimi?

·       Pan Wacław kupił 3 samochody dostawcze po 50000 zł i zapłacił za nie 150000 zł. Ile kosztował jeden samochód?

·       W kiosku na wystawie leżały czasopisma dla dzieci. Emil kupił 3 czasopisma przyrodnicze i jeden miesięcznik. Ile zapłacił?

·       Babcia Jasia kupiła bilety do teatru dla trzech wnuków. Zapłaciła 75 zł. Ile biletów kupiła babcia?

·       Malwina narysowała odcinek. Patrycja dorysowała odcinek 3 razy dłuższy. Jaką długość mają te odcinki?

·       Na wieżę prowadzi 880 schodów. Trębacz zbiega po 4 schody. Ile czasu mu to zajmie?

·       Ogrodnik przygotował w kwietniu do sprzedaży 935 pęczków rzodkiewek. Ile pęczków rzodkiewek przygotuje do sprzedaży w ciągu najbliższych 6 miesięcy?

·       Dzik, łoś i niedźwiedź ważą 954 kg. Niedźwiedź waży 154 kg . Ile kg waży każde zwierzę?

·       Miesięczna rata za komputer wynosi 172 zł, a za telewizor 116 zł. Które urządzenie jest bardziej potrzebne rodzinie Bartka?

·       Bartek jechał z Krakowa do Poznania pociągiem osobowym, a z powrotem ekspresem. Ile kilometrów przejechał Bartek?

·       Do zakładu tkackiego przywieziono w 3 workach po 233 kg włóczki. Ile worków włóczki przywieziono do zakładu tkackiego?

·       Kronika ma 980 stronic. Kronikarz opisał w niej 20 wydarzeń, każde na 10 stronicach. Na ilu stronicach opisane są wydarzenia z życia króla?           

 Zadania wykraczające poza program

·       Jak długo będzie trwać podróż z Paryża do Marsylii oddalonych od siebie o 800 km samochodem, który rozwija prędkość 80km/godz. ?

·       W poniedziałek w południe wyrusza żaglowiec w 100 godzinny rejs. W który dzień tygodnia i której godzinie zakończy on swój rejs?

·       W pierwszej klasie 50% uczniów gra w koszykówkę, 40%  w tenisa, 10% uprawia obie gry. Jaka część klasy nie uprawia ani koszykówki, ani tenisa?

·       W roku 1990 pewne miasto miało 10000 mieszkańców. W 1991 przybyło 40% mieszkańców W 1992 roku ubyło 40% mieszkańców. Ile mieszkańców liczy miasto na początku 1993 roku?

·       Pole kwadratu wynosi 16 cm kwadratowych. Ile wynosi długość jego boku?

·       Koty przesypiają 2/3 czasu. Ile czasu śpią koty w ciągu 24 godzin?

·       Obwód kwadratu jest równy obwodowi prostokąta o wymiarach 250 m i 124 m. Oblicz długość boku tego kwadratu.

·       Jeżeli do pomyślanej liczby dodasz 400, dodasz ½  liczby 400 i dodasz ¼  z 200, to  otrzymasz sumę równą 1000. O jakiej liczbie pomyślałeś?

·       Należy przewieźć 52 tony towaru ciężarówką, która może na raz zabrać 5 ton towaru. Ile razy musi obrócić samochód?

·       Pies Arka ma 25 miesięcy. Ile to lat?

·       Rowerzysta był w ruchu przez 3 godziny. Przez 2 godziny jechał z prędkością 30 km/h, a potem zwiększył prędkość o 5 km/h. Jaką drogę przebył rowerzysta?

·       Rowerzyści jechali przez 2 godziny z prędkością 40 km/h, a następnie zmniejszyli prędkość dwukrotnie. Jaką drogę przebyli rowerzyści  w ciągu 3 h jazdy?

·       Pan Kowalski kupił 12 kg ogórków w cenie 35 zł za kilogram i 28 kg pomidorów po 16 zł za kilogram. Ile zapłacił?

·       Trzy maszynistki pracując pracując jednocześnie, przepisały 954 str. maszynopisu. Pierwsza pisała 16 stron dziennie, druga 18 stron, a trzecia 19 stron. W ciągu ilu dni maszynistki skończyły pracę?

·       W hurtowni było 936 t cukru. Cukier z hurtowni do sklepów rozwoziły 3 samochody. Pierwszy mógł przewieźć 15 ton, drugi 17 ton, trzeci 20 ton. W ciągu ilu dni samochody rozwoziły cukier do sklepów pracując jednocześnie?

·       Na ogrodzenie prostokątnego ogrodu zużyto 60 m siatki. Szerokość ogrodzenia wynosi 9 m. Oblicz długość ogrodu.

·       Oblicz obwód prostokąta, którego jeden bok ma 18 cm, a drugi jest 3 razy krótszy.

·       Podaj wymiary prostokąta, którego obwód wynosi 24 cm.

·       Tafla szkła ma obwód prostokąta o wymiarach 145 cm i 75 cm . Wycięto z niej szybę której jeden z boków ma 50 cm, a drugi 35 cm . Oblicz obwód tafli szkła i wyciętej szyby.

·       Obwód trójkąta wynosi 177 cm .Jeden z boków jest 2 dłuższy od drugiego. Trzeci bok jest o 2 cm dłuższy od drugiego boku. Oblicz długość boków.

·       Jaki jest obwód trójkąta DGH, jeżeli długość boku DG wynosi 10 cm, bok GH jest od boku DG o 2 cm krótszy, a bok DH jest 2 razy krótszy niż bok DG ?

·       Obwód trójkąta wynosi 21 cm. Bok tego trójkąta jest 2 razy dłuższy od boku a, zaś bok c jest o 5 cm dłuższy od boku a. Oblicz długość każdego boku.

·       Jakie wymiary ma prostokąt, którego obwód równa się 128 mm, a jego długość jest o 16 mm większa od szerokości?

·       Długość i szerokość prostokątnej działki wynosi razem 18 m . Jej szerokość jest dwa razy mniejsza od długości. Ile metrów płotu potrzeba aby ogrodzić tę działkę z czterech stron ?

·       W sadzie owocowym rośnie 480 drzew. Grusze stanowią jedną ósmą drzew w tym sadzie, a jabłonie pięć dwunastych. Ile grusz, a ile jabłoni rośnie w tym sadzie?

·       W skarbonce Uli było 100 zł. Ula przeznaczyła dwie piąte tej kwoty na prezenty dla rodziców i siostry. Za jedną czwartą oszczędności kupiła książkę, a za trzy dwudziestą skakankę. Ile kosztowały prezenty, ile książka, a ile skakanka?

·       Klasa IV trasę wycieczki rowerowej podzieliła na 3 etapy. Pierwszy etap miał długość 18 5 km, drugi etap był o 2 5 krótszy od pierwszego, a trzeci 14 dłuższy od drugiego. Jaką długość miała trasa wycieczki? 

·       Suma trzech liczb wynosi 824. Suma pierwszego i drugiego składnika wynosi 627, zaś drugiego i trzeciego 553. Oblicz pierwszy, drugi i trzeci składnik.

·       W imprezie szkolnej wzięli udział chłopcy, dziewczynki i goście. Dziewczynek było o 10 więcej niż chłopców, a gości było dwa razy tyle, co nauczycieli i było ich 40. Wszystkich razem było 200 osób. Ile było tam dziewczynek, ilu chłopców, a ilu nauczycieli?

 

 

  „Cywilizacja nasza utknie, jeśli system  wychowawczy nie nadrobi skąpstwa natury, która zagwarantowała niewielką liczbę zdolnych”                          B. Suchodolski

 

                  PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM - MATEMATYCZNIE

                                W   KLASIE   I - III  NAUCZANIE  ZINTEGROWANE

                                 

                                                                                                           mgr Marzena Jezusek

                                                                                                           nauczyciel nauczania zintegrowanego

                                                                                                           Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolnie

                                                    2003/2004 

 

Wstęp

Jednym z priorytetowych zadań szkoły jest stworzenie warunków do realizowania się uczniów zdolnych. Stworzenie mu od najmłodszych lat wielostronnego oddziaływania otaczającej kultury prowadzi do samodzielności, pracy twórczej, zainteresowań. Indywidualizowanie w naszych warunkach społecznych oznacza, że dziecko będzie „ośrodkiem programów i metod pracy szkoły”. Uczeń zdolny nie może uczyć się tylko tego, co go interesuje, winien wynieść ze szkoły szerszy zakres wiedzy od pozostałych uczniów, by zdobytą wiedzą służył społeczeństwu.

Program ten powstał właśnie z myślą o uczniach uzdolnionych matematycznie

i zainteresowanych matematyką, którzy dostrzegają piękno rozumowań matematycznych, a w rozwiązywaniu zadań znajdują przyjemność. Zasadniczym warunkiem sukcesu jest trening i wytrwałość w dążeniu do celu. Takie możliwości treningu daje kółko matematyczne, na którym uczniowie mają możliwość odkrywania pojęć, problemów matematycznych, rozwiązywania zadań trudnych, złożonych oryginalnych wykraczających poza program danej klasy. Treści zawarte w programie pozwalają przygotować uczniów do konkursów z zakresu matematyki.

Program ten stosować może każdy nauczyciel pracujący z dowolnym programem nauczania dopuszczonym do użytku przez MEN.

Przeznaczony jest dla uczniów klas I-III nauczania zintegrowanego.

Można wykorzystać go w dwojaki sposób:

·        jako program kółka matematycznego, odbywającego się raz w tygodniu

·        jako plan zindywidualizowanych działań i ćwiczeń na zajęcia edukacji matematycznej w formie:

samodzielnej pracy uczniów

pracy grupowej uczniów zainteresowanych matematyką

dodatkowych zadań domowych

Dołączona lista ciekawych zadań może być materiałem do ćwiczeń i urozmaiceniem procesu dydaktycznego.

Cele ogólne:

·        rozwijanie zainteresowań matematycznych

·        rozszerzanie zagadnień poznanych na zajęciach klasowych

·        wdrażanie do samodzielnego i logicznego rozumowania

·        stosowanie nowoczesnych technologii: kalkulator, komputer – programy

·        przygotowanie do konkursów

·        wiara w osiąganie sukcesu

·        rozwijanie współpracy i dobrej organizacji w zespole

szczegółowe:

·        kształtowanie pojęcia liczby naturalnej

·        opanowanie stosowania czterech podstawowych działań matematycznych

·        rozwijanie wyobraźni geometrycznej, abstrakcyjności myślenia

·        rozwijanie interpretowania informacji i analizowania danych w zadaniach

·        kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem matematycznym, prowadzenia dyskusji

·        kształtowanie umiejętności konstruowania gier matematycznych, łamigłówek, loteryjek, układanek

·        rozwijanie myślenia matematycznego i poprzez rozwiązywanie zadań nietypowych, trudnych, źle skonstruowanych

·        zapoznanie z treściami matematycznymi wykraczającymi poza program

Procedury osiągania celów

W kształceniu uczniów o zdolnościach matematycznych należy stosować różne formy pracy inne na zajęciach lekcyjnych, a inne na zajęciach kółka matematycznego.

W procesie lekcyjnym pożyteczne mogą być następujące formy:

·        różnicowanie sprawdzianów, testów

·        opracowanie dodatkowych zadań,

·        różnicowanie zadań domowych

·        samodzielne rozwiązywanie zadań, układanie, przekształcanie

·        praca grupowa z uczniami o podobnym poziomie uzdolnień

·        pełnienie roli lidera w grupie

·        pomoc uczniom mającym trudności w nauce

W pracy kółka matematycznego należałoby preferować

·        praca w grupach –konstruowanie gier, zabaw, zadań

·        praca indywidualna –samodzielne redagowanie treści zadań

·        praca zbiorowa – rozwiązywanie zadań różnymi metodami

·        sporty intelektualne –krzyżówki, rebusy, łamigłówki, turnieje, gry i zabawy matematyczne

·        praca z programami komputerowymi (w pracowni informatycznej, w domu)

Metody pracy z uczniem zdolnym

Uczeń zdolny posiada silne potrzeby poznawcze związane z występowaniem zainteresowań. Jest ciekawy, pragnie eksperymentować i należy respektować jego potrzeby intelektualne.

Metody pracy z uczniem zdolnym muszą być podporządkowane celom kształcenia, gdyż stanowią zamierzone sposoby pracy nauczyciela:

·        pokaz –daje okazję do wyrobienia spostrzegawczości u ucznia

·        obserwacja i opis –zadaniem ucznia jest analizowanie wykonywanych operacji. Opis ma wyzwolić wyobraźnię.

·        pogadanka – uczy samodzielnego i logicznego myślenia, zaznaczenia istotnych punktów rozumowania i komentowania. Nauczyciel steruje tok poprzez zadawanie pytań, aby pokazać jak dokonać opisu, rozwiązania i czego unikać

·        sporządzanie planu rozumowania – w matematyce chodzi o rozumowanie, a nie o same odpowiedzi. Nauczyciel powinien kłaść nacisk na to, by i odpowiednie obliczenie zostało przedstawiony w sposób przejrzysty, tak, aby w razie potrzeby można było ustalić, gdzie jest błąd i go poprawić.

·        nauczanie problemowe –wykorzystanie rozwiązania jednego problemu do rozwiązania innych. Uczniowie w miarę postępowania pracy nad rozwiązywaniem danego problemu, zadajemy kolejne pytania rozszerzające problem wyjściowy.

·        gry dydaktyczne –często przystępność zadania uzyskuje się poprzez jego nieformalne ujęcie, operując liczbami, kostką, kartami itp. Takie przedstawienie problemu sprawia, że więcej uczniów zabiera się do jego rozwiązania,  a zadanie nie traci swoich matematycznych cech.

·        Metoda „kruszenia” – stosujemy przy rozwiązywaniu zadań otwartych

·        „Burza mózgów:

·        metoda czynnościowa

Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze

·        karty pracy skonstruowane przez nauczyciela

·        kalkulatory, programy komputerowe

·        karty pracy z następujących pozycji

Zadania na szóstkę – klasy I II III; J, Hanisz, WSiP; Warszawa 1966 r.

Zbiór zadań z matematyki klasa 2; M. Frindtt, J. Jednoralska; Juka; Łódź 1997 r.

Zbiór zadań klasa 3; J. Grzesiak; WSiP; Warszawa 1966 r.

Matematyka z wesołym Kangurkiem; Aksjomat; Toruń 2001 r.

Matematyczne kolorowanki, zgadywanki i wyliczanki; H. Wilk-Siwek; Kleks; Bielsko Biała 2000 r.

Matematyka na wesoło; B. Michalec; Aksomat; Toruń 2000 r.

Cele możliwe są do osiągnięcia poprzez systematyczną pracę, aktywne uczestnictwo

w kółku matematycznym oraz udział w konkursach. Praca z uczniem zdolnym polega na obdarowaniu go dużą swobodą poszukiwań, dyskretnej inspiracji, kierowanie rozwojem jego zdolności i zainteresowań. Warto wprowadzić elementy promocji takich uczniów podczas zajęć, a jednocześnie wykorzystać ich matematyczne umiejętności do pomocy innym.

Treści do realizacji 

W procesie nauczania realizowane są treści wynikające z programu szkolnego. Poprzez różną formę pracy treści te będą rozwijane według zasady stopniowania trudności.

Treści realizowane na kółku matematycznym

I Działania arytmetyczne na liczbach

1.     Badanie własności dodawania i odejmowania

2.     Grupowanie liczb według kryterium

3.     Obliczenia z wykorzystaniem osi liczbowej

4.     Odczytywanie i zapisywanie liczb w dziesiątkowym systemie pozycyjnym

5.     Graficzne rejestrowanie sposobu rozumowania

6.     Budowanie kwadratów magicznych

7.     Porównywania różnicowe

8.     Kolejność wykonywania działań

9.     Praktyczne stosowanie związków między dodawaniem i odejmowaniem

10. Gry i zabawy matematyczne

II Mnożenie i dzielenie

1.     Wielokrotność liczb

2.     Dzielenie z resztą, jego sprawdzanie

3.     Algorytmy pisemnego mnożenia i dzielenia

4.     Rozwiązywanie zadań na porównywanie różnicowe

5.     Doskonalenie umiejętności stosowania czterech działań

6.     Konstruowanie, przekształcanie i układanie zadań matematycznych

III Matematyka w życiu codziennym

1.     Obliczenia pieniężne: cena – ilość – wartość

2.     Mierzenie pojemności

3.     Obliczenia zegarowe i kalendarzowe

4.     Termometr – temperatura

5.     Ważenie – porównywanie masy

6.     Posługiwanie się symbolami miar, zamiana jednostek

7.     Konstruowanie gier matematycznych: gry planszowe, zagadki, łamigłówki

IV Figury

1.     Konstruowanie figur z patyczków. Rysowanie figur

2.     Przesuwnie figur równoległe na sieci kwadratowej

3.     Pomiary odcinków łamanej

4.     Obliczanie obwodów wielokątów

5.     Proste obliczanie pola figur

6.     Rodzaje trójkątów, wyróżnianie boków, wierzchołków

V Liczby w zakresie miliona

1.     Odczytywanie i zapisywanie liczb w dziesiątkowym systemie pozycyjnym

2.     Ułamki – porównywanie, działania na ułamkach

3.     Zapisywanie i odczytywanie liczb

4.     Pisemne dodawanie i odejmowanie

5.     Pisemne mnożenie i dzielenie

VI Rozwiązywanie zadań tekstowych

1.     Przechodzenie od zadań na przedmiotach poprzez zadania słowno-rysunkowe

2.     Zapisywanie rozwiązań zadań różnymi sposobami (graf, drzewko, równania)

3.     Układanie treści zadań do formuł matematycznych, rysunków

4.     Przekształcanie i schematyzowanie treści zadań

5.     Rozwiązywanie za pomocą równań

6.     Rozwiązywanie zadań nietypowych

7.     Rozwiązywanie i analizowanie zadań źle sformułowanych

8.     Rozwiązywanie zadań konkursowych

VII Treści wynikające z potrzeb

Kryterium sukcesu

potrafi rozwijać poprzez pracę samodzielną swoje zdolności i umiejętności

potrafi pracować w grupie

pełni rolę lidera w grupie

potrafi logicznie myśleć

podejmuje rozwiązywanie zadań wykraczających poza program, potrafi pomóc uczniom słabszym

potrafi rozwijać twórcze myślenie poprzez poszukiwanie dróg rozwiązań i eksperymentowanie

osiąga satysfakcję z realizacji programu

osiąga wysokie wyniki na sprawdzianach i konkursach

potrafi biegle dodawać i odejmować w zakresie 1000

stosuje różne sposoby dodawania i odejmowania

biegle mnoży i dzieli

rozwiązuje zadania o różnym stopniu trudności, układa, przekształca

stosuje pojęcia matematyczne

zachowuje kolejność działań

konstruuje gry matematyczne, łamigłówki, kwadraty magiczne, puzzle matematyczne

dostrzega związek treści matematycznych w codziennym życiu

oblicza obwody figur i ich pola

oblicza ułamki danej liczby

obsługuje  komputerowe programy matematyczne, posługuje się kalkulatorem

Propozycje  oceniania osiągnięć ucznia

Zdolne dzieci cenią sobie pochwałę i nagrodę. Lubią pokazywać swoją pracę innym. Rolą nauczyciela jest mobilizowanie go do pracy poprzez stwarzanie okazji do odczucia sukcesu. Wskazane jest tolerowanie w nowych przedsięwzięciach początkowych porażek i błędów. Uczniowie tacy często doznają rozczarowań. Są skłonni porzucić zadanie, gdy im nie wychodzi i nie otrzymują pomocy.

W procesie nauczania  miernikiem oceniania są wyniki z testów matematycznych

i sprawdzianów z maksymalną ilością punktów, wyniki konkursów matematycznych. Uczniowie spełniający pełne wymagania programowe oraz wykazujące się osiągnięciami wykraczającymi poza program w klasach IV – VI zasługują na ocenę celującą (rozporządzenie MENiS).

 Mogą otrzymać dodatkowo: list gratulacyjny do ucznia, rodzica, dyplom, nagrodę za osiągnięcia np. w konkursach, tytuł „Mistrza klasowego /szkolnego matematyki”

Forma oceny na zajęciach kółka matematycznego powinna być zawsze pozytywna. Wzmacnia chęć motywację do dalszych działań. Może to być: pochwała, medal naklejanka, dyplom list gratulacyjny, wynik testu matematycznego, wynik konkursów, turnieju

Ewaluacja programu

monitorowanie postępów w nauce matematyki, ankieta do rodziców, analiza osiągnięć w konkursach, test matematyczny z treści realizowanych na kółku matematycznym

Uwagi końcowe

Przedstawiony program pracy z uczniem zdolnym stanowi dopełnienie rozwoju uzdolnień. Służy podnoszeniu wiedzy, zachęca do twórczego myślenia, pomaga uwierzyć uczniom w swoje możliwości. Bardzo ważnym aspektem właściwego organizowania pracy z uczniem zdolnym jest przygotowanie nauczyciela. On to  bowiem potrafi dostrzec talent, jest w stanie przeprowadzić oddziaływania, które pozwalają zaowocować wyjątkowymi wartościowymi dokonaniami Każda świadoma działalność pedagogiczna powinna brać za główny cel optymalny rozwój potencjału twórczego ucznia, aby przygotować go do spełniania w przyszłości oczekiwań społecznych oraz poczucia osobistego spełnienia. W realizację programu należy włączyć środowisko domowe, które odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju zdolności, talentów. Rodzice powinni wspierać poczynania szkoły, być w stałym kontakcie z nauczycielem. Ważne jest aby zadbać o właściwe kontakty interpersonalne z rodzicami ucznia zdolnego.

 

 

 Praca z uczniem słabym, mającym trudności w nauce

W każdym zespole klasowym zdarzają się uczniowie, którzy mają problemy z opanowaniem podstawowych wiadomości. Należy im pomóc, aby poczuli się dowartościowani, widzieli efekty swojej pracy, odnosili sukcesy. To z myślą o nich organizuję działania dydaktyczno-wychowawcze. W swojej pracy zawsze prowadziłam i prowadzę zajęcia wyrównawcze.

Od nauczyciela w pracy z takimi uczniami wymaga się doświadczenia, wiedzy, chęci, zaangażowania, umiejętności prowadzenia i atrakcyjności zajęć. Efekty będą szybko widoczne, uczniowie chętnie będą podejmowali zadania szkolne. Staram się wyrównywać braki w nauce częściowo, poszczególnymi partiami materiału, powoli zwiększając stopień trudności.  Uważam, że brak podstaw w matematyce czy też w wiadomościach polonistycznych ( gramatyka, trudności w czytaniu-dysleksja, trudności w pisaniu wyrazów- ortografia itp.) uniemożliwia opanowanie materiału szkolnego, a także jest przyczyną niepowodzeń szkolnych uczniów.

Na zajęciach wyrównawczych, które prowadzę z moimi uczniami, realizuję zagadnienia z różnych działów edukacji. Uczniowie wykonują różne prace plastyczne rozwijające sprawność manualną, ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i ruchową. Stosuję różnorodne formy pracy, stwarzam atmosferę sprzyjającą podnoszeniu wiedzy, bezpieczeństwa, rywalizacji. Opracowałam między innymi zestaw ćwiczeń utrwalających wiadomości gramatyczne, zgromadziłam historyjki obrazkowe, które pomagają w rozwijaniu słownictwa, zaobserwowanie przez uczniów przyczyn i skutków wydarzeń, ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi, ćwiczenia rachunkowe, zadania matematyczne z treścią, kolorowanki, zgadywanki, rebusy matematyczne, zgromadziłam szereg ilustracji pomagające w rozwijaniu percepcji wzrokowej, słuchowej. Korzystam także z ćwiczeń zamieszczonych w internecie, w czasopismach pedagogicznych np. „Życie szkoły” i ciekawych książek edukacyjnych, które posiadam we własnej biblioteczce.

Wszystkie prace i wytwory uczniów gromadzę w teczkach. Aby zaobserwować czy uczeń poczynił postępy w nauce systematycznie prowadzę „Arkusz obserwacyjny ucznia z trudnościami w nauce czytania, pisania, liczenia”

Warto nadmienić, iż aby uczeń słaby odnosił sukcesy w szkole, potrzeba pracy nie tylko na zajęciach wyrównawczych, ale i odpowiedniej formy pracy na zajęciach klasowych. Bardzo często uczniowie rozwiązują zagadnienia grupowo, gdzie uczeń słaby przyjmuje postawę aktywnego poszukiwania, referuje wyniki zespołu, zdolniejsi pomagają innym. Sprawdziany układam w taki zestaw aby zawierał zagadnienia o różnym stopniu trudności.

Stwierdzam, że moje działania dydaktyczno-wychowawcze zmierzają w dobrym kierunku, uczniowie stopniowo wyrównują braki w wiadomościach i umiejętnościach, są pewniejsi swoich większych możliwości, a nauka staje się dla nich przyjemnością i nowym wyzwaniem.

  

 

Rozwiń zdania

Dzieci pomagają.     Pszczoły zbierają.   Marcin pisze.        Choinka stoi.

Las rośnie.      Śnieg pada.   Mróz szczypie.    Mikołaj jedzie.  Konik skacze.

Kotek bawi się.     Drzewa rosną.       Dzieci idą.   Latawiec lata.

Malarz maluje.      Pada śnieg.     Ptaki ćwierkają.    Ludzie spieszą się

Uczniowie recytują.     Dzieci śpiewają.     Kacper kupił.   

Podkreśl dwa najważniejsze wyrazy w zdaniu

Mały Tomek grzecznie bawi się dużą piłką.

Wesołe dzieci idą na podwórko.

Dwa śmieszne wróbelki pobiły się o skórkę chleba.

Szare ptaszki wysoko fruwają po niebie.

Nocą na niebie świeci księżyc.

Ruda wiewiórka smacznie zjada orzechy.

Małe dzieci wesoło maszerują na wycieczkę.

Utrwalenie samogłosek i spółgłosek

las  okno  gęsi  gąska  dym  kosi  samochód  lody  śnieg  zima  paprotka 

pajączek  mucha  czekoladki  dętka  dzik  zając  dyliżans  żółtko  niebo

Ułóż w kolejności alfabetycznej

słonko  maki  góry  ogród  sikorka  kotek  grzyby  marynarz

rzeka  jagody  morze  deszcz statek  wakacje  drzewo  Romek  szum

szafa  kot  cukierki  źrebak  dzwonek  lalka

książka  cytryna  samochód  pomidor  słońce  jabłko  korzenie  konie  osy

Bożena  żart  nożyczki  dyżurny  księżyc  żaglówka  podróż  żołnierz

rózga  góra  wróżka  król  ogórek  górnik  lód  pióro źródło  żółtko  płótno

grzeje  pokrzywa  nietoperz  lekarz  podwórze  morze  wierzba  jarzębina

hałas  helikopter  hamak  hangar  harcerz  huta  honor  hełm  herbata

Rozwiń zdania podanymi wyrazami

ulicą    szeroką  zamyślony

Szedł staruszek.

ciekawie  weseli  w  piłkę

Chłopcy grają.

przeraźliwie  duży  czarny  sąsiada  na

Pies warczy.

na  plaży  małe  wesoło

Dzieci bawiły się.

celnie  odważni  tarczy  do

Żołnierze strzelają

pięknej  grzeczny  baśni  uważnie  królewnie  o

Gabryś słucha. 

rzęsisty  mocno  wczoraj  od

Deszcz pada.

placu  na  maluchów  zabaw  pomysłowi  dla  wyścigi

Harcerze urządzili.

grypy  wskutek  mały  łóżku  w

Artur leży.

z  ładunkiem  do  cennym  portu  dużego  ogromny

Wpłynął statek.

Utwórz wyrazy zdrobniałe

sowa-                łódź-               książka-                  głowa-

rzeka-                różą-               brzoza-                    wóz-

grządka-            drzewo-           ogród-                     ptaki-

kwiat-                buda-                liść-                       pszczoły-

siatka-                krowy-             obraz-                    jagody-

świeca-              ryba-                 gwiazda-                grzywa-

Od rzeczowników utwórz przymiotniki

film-                     strój-               róża-                  kolor-                świerk-        

zieleń-                   chłód-              zima-                  głód-                  praca-

samochód-            błękit-             góra-                  wiosna-              tchórz-     

dom-                     zwierzę-           las-                    jaskółka-            starość-

kłótnia-                 żołnierz-           mrówka-           strażak-              owoc-

słabość-                 rower-             hałas-                orzech-               herbata-

dzieci-                   marzec-            miód-                 szkoła-               morze-

lato-                       ogórek-           król-                  wiatr-                wiśnia-

Określ rodzaj zdania stawiając odpowiedni znak  ? . !            

Jutro pójdę do biblioteki                Jak długo zamierzasz grać w grę

Dlaczego płaczesz                          Kupiłem w sklepie piękną kurtkę

Uwaga na przejściu                        Obierz ziemniaki

Staś pojechał na wycieczkę            Sto lat niech żyje nam

Zimą ptaszki kulą się z zimna        Zosia napisała list do koleżanki

Kto nakarmi ptaszki                        Kto jest w pokoju

Zrobimy karmnik                             Babcia opowiada bajkę

Wiosna idzie polami                        Widziałeś film pt. „Halk”

Stasiu, odrabiaj lekcje                      Dorota karmi kury

Siadaj do ławki                                 Wysoko, na niebie płyną chmury

Dokąd pojedziemy na wycieczkę     Dzieci wesoło bawią się w berka

Haniu, róże już więdną                     Marcin czeka w kolejce do lekarza

Uważaj wchodząc na jezdnię            Jest chory

Dzisiaj jest ładna pogoda                   Ubieraj się ciepło

Alek kupił nowy rower                      Pożycz mi ołówek

Czy byłeś w cyrku                               Pani pożycza Zosi ołówek

Wilk goni małego koziołka              Gdzie jest nora wilka

Można zdania oznajmujące zamienić na równoważniki

Wstaw wyrazy do zdań

Grzyby   Brzozy   jarzębina   wierzba   drzewa   krzaki   trzcina   wrzos

    1          2             3                   4            5            6            7           8                                                  

 

.....................w lesie zrobiły bal.    Wszystkie..................... zaprosiły.

      1                                                                     5

Wszystkie.................,wszystkie ................ to bal nie byle jaki!

                5                                       6

 Przyszli mili goście.    

                  

.................., sosny,.................., dęby, ................ i kalina.

      2                               3                          4

Nawet ...................przyjechała z ................. ciągle tańczyć chciała.

                7                                      8

 

niezdarnie    głośno   niedbale   niedołężnie

Sroka zaskrzeczała__________ ku uciesze zwierzątek.

Przygaduje boćkowi, że____________ fruwa.

Dudkowi, że ____________buduje gniazdo.  Żółwiowi, że pływa _______.

 

Utwórz wyrazy przeciwstawne

pracowity-           brzydki-             mądrość-                 wesoły-

słodki-                 ciekawy-            biały-                       bezpieczny-

wysoki-                krótki-               małe-                      deszczowy-

miły-                    silny-                  nieszczęśliwy-        zaradny-

Wyrazy zdrobniałe

ptak-            mysz-            chleb-             okno-                   kwiat-

ptak-            kot-               córka-             syn-                      smok-

noga-           ręka-              rów-               radio-                   telewizor-

róg-             lampa-           obraz-             głowa-                 książka-

Zofia-          brzoza-          Anna-             buty-

Teksty  wprowadzające opis

Pokój

Mój pokój jest kolorowy.

W kącie stoi brązowe łóżko, przykryte zieloną narzutą. Zasłony w oknach są w biało-zieloną kratę, a parapet zdobią różowe pelargonie. Podłoga przykryta jest czerwonym chodnikiem. Na półkach poukładane książki stoją równo. W wazonie na biurku mam bukiet żółtych żonkili z fioletowym bzem.

W moim pokoju najlepiej wypoczywam.

(pokolorować części opisu)

Bukiet kwiatów

Na żółtym obrusie stoi niebieski wazon, a w nim kolorowe kwiaty. W bukiecie są trzy pączki róż. Jeden czerwony, drugi różowy, a trzeci biały. Między różami stoją dwa fioletowe irysy i cztery żółte żonkile. Wśród barw płatków zielenią się liście. Bukiet kwiatowy wygląda prześlicznie.

(wyróżnić części opisu, można też zaproponować namalowanie bukietu wg podanego opisu)

Jabłko

W koszyku na stole leżą jabłka. Jedno z nich podoba mi się najbardziej. Jest duże z małym ogonkiem. Wygląda jak piłeczka. Skórka jego jest gładka i lśniąca. W miąższu jabłka znajdują się małe, brązowe pestki. Chętnie zjadłoby się to soczyste, pyszne jabłko.

(malujemy części opisu, tworzymy  rysunek jabłka np. techniką wydzieranki)

Teksty dyktand

(tekst można wykorzystać do wyszukiwania części mowy: rzeczownika, czasownika,

przymiotnika)

Zima

Nadeszła zima. Pola przykrył śnieg. Rzeki i stawy zamarzły. Zwierzęta mają ciepłe, puszyste futerka. Niedźwiedź, suseł i chomik zapadły w sen zimowy. Tylko świerk i sosna pięknie się zielenią.

Ogród

Grzesio i Małgorzatka mają swoje grządki koło domu. Piękny ogród otacza zielony krzak agrestu. Na grządce Małgosi rosną różnobarwne kwiaty. Grześ posiał soczystą rzodkiewkę, podłużne ogórki i czerwone buraki. Teraz na tych działkach leżą pożółkłe liście.

Las

Dzieci weszły w las. Był chłodny i spokojny. Szumiały wysokie drzewa. Z dala dolatywał stukot dzięcioła. Wśród zielonych krzaków borówek i liści rosły okazale grzyby.

Powrót z wakacji

Minęły już wakacje. Jurek i Hania byli u cioci na wsi. Bawili się z Mruczkiem i Azorkiem. Pływali łódką por rzece. Chodzili do lasu na grzyby i jagody. Spędzili czas miło i przyjemnie.

Wiosna

Nadeszła ciepła wiosna. Słońce mocniej przygrzewa. Śnieg szybko topnieje. Na łąkach zakwitły żółte kaczeńce. Na gałązkach wierzb pojawiły się puszyste bazie. Z ciepłych krajów powróciły skowronki i szpaki. Jaskółki i słowiki powrócą trochę później.

Zestaw wyrazów utrwalających głoskę , literę, sylabę

 

                                ile liter                                 ile głosek                                 ile sylab

dmuchawa

paluszek

poduszka

konik

posłuszny

czas

czepek

kubek

kubeczek

rodzynki

sadzonka

rzepa

rzeczka

szczotka

choinka

zima

Zestaw zadań matematycznych

Bocian łapał żaby w ogródku. Przez 3 dni złapał ich 19. Pierwszego dnia 7, drugiego o 1 żabę więcej. Ile żab złapał trzeciego dnia?

Trzech drwali ścinało w lesie drzewa. Jeden z nich ściął w ciągu dnia 5 drzew, drugi 2 razy więcej, a trzeci o 7 mniej od drugiego?

Krasula w ciągu dnia dała 7 litrów mleka, a Łaciata o 3 litry więcej. Gospodarz odstawił do mleczarni 10 litrów. Ile litrów mleka zostało w gospodarstwie?

Na 6 krzaczkach są po 3 pomidory. 9 pomidorów dojrzało i zostały zerwane. Ile pomidorów zostało na krzakach?

Na parkingu, w 5 rzędach stoją po3 samochody, a w 2 rzędach po 2 samochody. Ile samochodów stoi na parkingu?

Tadek ma 4 klasery po 5 znaczków. Z 3 klaserów wyjął po 2 znaczki. Ile znaczków zostało Tadkowi?

Adam miał 20 guzików. 4 kolegom dał po 2 guziki, a 2 kolegom po 4 guziki. Ile guzików mu zostało?

Grześ ma 3 monety po 2 zł. i 5 monet po złotówce. Ile pieniędzy ma Grześ?

Do sklepu przywieziono skrzynki zielone po 6 zł. i czarne po 4 zł. Ogrodnik kupił 7 skrzynek zielonych i 3 czerwone. Do kasy dał 100zł. Ile otrzymał reszty?

W małym koszyku jest 15 pisanek i 25 bazi. W dużym koszyku jest 3 razy więcej pisanek i 3 razy więcej bazi. Ile pisanek i bazi jest w dużym koszyku?

Do zakładu krawieckiego zakupiono 5 paczek czerwonych guzików po 95 sztuk w każdej oraz 300 guzików czarnych. Ile guzików zakupiono?

Zbyszek przyniósł z sadu 40 gruszek. Bardziej drobne poukładał w 3 skrzynkach po tyle samo sztuk w każdej. Zostały mu jeszcze 4 gruszki . Po ile gruszek było w każdej skrzynce?

Nasiona warzyw zostały zapakowane do torebek po 8 dag. Ile potrzeba torebek do rozważenia 2 kg i 8 dag nasion?

Do sklepiku przywieziono5 pudełek gumek do wycierania. Gdy sprzedano 34 gumki, zostało jeszcze 66 sztuk. Po ile gumek było w każdym pudełku?

W 4 paczkach mniejszych i w 2 większych jest razem 990 sezamek. W paczce większej mieści się ich 225. Ile sezamek mieści się w paczce mniejszej?

W pierwszej skrzynce mieści się 196 jabłek, w drugiej 2 razy więcej niż w pierwszej, a w trzeciej 2 razy mniej niż w pierwszej. Po ............................................................?

W koszyku było 264 jabłek. Na przecier wzięto 156 jabłek. Resztę rozdano dzieciom po 2 jabłka dla każdego. Ile dzieci otrzymało jabłka?

Od iloczynu liczb 328 i 3 odejmij iloraz liczb 981 i 9.

Pszczelarz zebrał 350 litrów miodu. Napełnił nim 2 bańki po 50 litrów każda, a resztę rozlał do słoików 2-litrowych. Ile zużył słoików?

W pierwszej skrzynce było 4 razy więcej jabłek niż w drugiej. W drugiej było 137 jabłek, zaś w trzeciej było 2 razy mniej niż w pierwszej. Ile jabłek jest w trzech skrzynkach razem?

Ewa ma 42 zł. a Ania 0 15 zł. więcej . Ile im brakuje do 100zł?

Do sklepu jednego dnia przywieziono145 kg cukru, drugiego 232 kg, a trzeciego 274 kg. Tego samego dnia sprzedano 139 kg, a następnego dnia sprzedano 176 kg. Ile cukru zostało w sklepie?

Mama na działce ma 221 krzaków. Róż czerwonych o57 mniej i trochę żółtych. Razem ma 433 krzaki. Ile ma żółtych krzaków?

Dorota ma 570 zł. Ania o 290 zł mniej od Doroty, zaś Urszula o 155 zł mniej niż mają razem Dorota i Ania. Jakie oszczędności ma Urszula?

Różnica dwóch liczb wynosi 347. Jedna z tych liczb to 418. Oblicz drugą liczbę.

Bolek ma dwóch braci: starszego od siebie Karolka i młodszego od siebie Lolka. Karolek ukończył 22 lata, a Lolek 9 lat. Ile lat może mieć Bolek?

Piotrek ma w klaserze 100 znaczków. Zauważył, że siostra bawi się znaczkami. Gdy odebrał dziewczynce klaser zobaczył, że część znaczków jest zniszczona. Piotrek policzył dobre znaczki i jest ich 83. Ile znaczków zniszczyła siostra?

 

 

       PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH O CHARAKTERZE  

                        KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYM

Wstęp

    W każdym zespole klasowym zdarzają się uczniowie, którzy mają problemy z opanowaniem podstawowych wiadomości i umiejętności szkolnych. Ucząc się razem ze swoimi rówieśnikami wielu z nich już od klas młodszych szkoły podstawowej przejawia różnorodne trudności  w elementarnej nauce szkolnej. Wprawdzie potrafią one prawidłowo myśleć, logicznie rozumować i wnioskować, lecz z racji gorzej rozwijających się niektórych sfer swego mózgu, wykazują obniżenie poziomu analizy i syntezy oraz pamięci wzrokowej, słuchowej czy kinetyczno-ruchowej, którym często towarzyszą zaburzenia orientacji przestrzennej, procesów lateralizacji i wady wymowy. U uczniów takich spada wiara we własne możliwości, wzrasta sytuacja lękowa, co w efekcie prowadzi do coraz większych rozbieżności między wymaganiami programowymi a możliwościami dziecka. Należy im pomóc w postaci zajęć dodatkowych, aby poczuli się dowartościowani, widzieli efekty swojej pracy i odnosili sukcesy. Program ten przeznaczony jest dla ucznia mającego problemy dydaktyczne w nauce, ponieważ klasę pierwszą kończył we Włoszech. Wymaga on pracy wyrównawczej o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym (praca dodatkowa - indywidualna). Przeprowadziłam wstępne badanie poziomu jego wiedzy. Stwierdziłam u ucznia zaburzenia funkcji słuchowej, wzrokowej i ruchowej. Po rozmowie z rodzicami uczeń ten został przebadany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolnie, która zaleciła zapewnienie chłopcu pomocy w zespole korekcyjno-kompensacyjnym. Otrzymana opinia potwierdziła moje spostrzeżenia. Na realizację programu wyznaczam 2 godziny tygodniowo w ciągu roku szkolnego.

  Cele:

Zasadniczym celem pracy z uczniem mającym trudności w nauce jest:

 • umożliwienie mu opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności

     w zakresie czytania, pisania, liczenia

 • usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych poprzez: wszechstronne angażowanie tych funkcji podczas ćwiczeń, rozwijanie sprawności czytania, pisania, liczenia, podniesienie poziomu graficznego pisma, wyrobienie szybkości, płynności i precyzji ruchów, usuwanie następstw niepowodzeń szkolnych

  Treści

I  Ćwiczenia usprawniające zaburzoną sprawność manualną:

 • nie związane z pisaniem: modelowanie w plastelinie, wyrywanki, naklejanki, łamanki papierowe, nawlekanie koralików, stemplowanie szlaczków, rzucanie do celu, chwytanie piłki, rysowanie palcem fal morskich w powietrzu, malowanie na dużym arkuszu papieru
 • związane z pisaniem: pogrubianie konturów, kolorowanie książeczek do malowania, kreskowanie, kropkowanie miejsc między liniami, wklejanie pasków kolorowego papieru między grubymi liniami, rozpoznawanie kratek w zeszycie, rysowanie szlaczków z zachowaniem kierunku od lewej do prawej z opanowanych liter, figur geometrycznych

  II  Ćwiczenia usprawniające spostrzeganie wzrokowe, orientację przestrzenną:

 • układanie obrazków z części: według wzoru, na podstawie zapamiętanego wzoru lub bez wzoru
 • dobór części do całości obrazka
 • segregowanie według rożnych kryteriów (tematyka, kolory, nastrój)
 • układanie obrazków według instrukcji (po lewej stroni, po prawej, na górze, na dole, za pod, obok, przed obrazkiem)
 • układanie z części historyjek, kreślenie kształtów graficznych
 • tworzenie zbiorów według jednej cechy lub kilku cech (kolor, kształt, wielkość)

  III Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową:

 • różnicowanie dźwięków dochodzących ze świata zewnętrznego
 • powtarzanie ciągów słownych
 • wymawianie wyrazów podobnie brzmiących
 • podział wyrazu na sylaby (ze słuchu -wyklaskiwanie sylab)
 • segregowanie obrazków na podstawie liczby sylab
 • tworzenie wyrazów zaczynających się i kończących podaną sylabą
 • wyodrębnianie obrazków rozpoczynających się  i kończących podaną głoską (szczególnie głoski nosowe)
 • różnicowanie głosek c-cz, s-sz, d-dz-dż, dź-dz, i-y
 • utrwalenie dwuznaków i zmiękczeń

  IV Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-słuchową, ruchową

 • układanie z pociętych obrazków
 • rozpoznawanie i nazywanie liter, dobieranie wielkich liter do małych pisanych, drukowanych do pisanych
 • wykonanie liter i cyfr poprzez: lepienie, układanki, z materiału
 • wyodrębnianie w wyrazach i słowach liczbę liter, głosek, sylab
 • wyrazy z utratą dźwięczności
 • wyodrębnianie dzwuznaków, zmiękczeń, samogłosek nosowych –podkreślanie barwnym ołówkiem, obrysowanie kółkiem
 • tworzenie wyrazów z sylab, tworzenie łańcuchów sylabowych
 • uzupełnianie luk w tekście, układanie wyrazów z rozsypanek sylabowych, wyrazowych
 • układanie zdań  z rozsypanki wyrazowej
 • puzzle obrazkowe
 • liczenie występujących na obrazkach i w otoczeniu elementów

  V  Ćwiczenia doskonalące czytanie, pisanie, liczenie

 • usprawnianie czytania i pisania sylab dwu-, trzy- i więcej sylabowych, zdań, tekstów
 • dobieranie zdań do obrazka
 • rozwijanie zdań poprzez dodawanie wyrazów
 • porządkowanie zdań opisujących akcję jednego obrazka
 • samodzielne układanie zdań
 • układanie odpowiedzi na pytanie po przeczytaniu krótkiego tekstu
 • ćwiczenia poprawiające grafikę pisma
 • pisownia wyrazów ó, rz, ż, h, ch, utratą dźwięczności
 • pisanie z pamięci
 • ćwiczenia gramatyczne: liczba pojedyncza, liczba mnoga, rzeczownik, czasownik, rodzaje zdań, wyrazy zdrobniałe,
 • dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20, 50, 100
 • czytanie i pisanie liczb dwucyfrowych
 • rozwiązywanie prostych zadań

  VI  Treningowe rozwijanie szybkości i bezbłędności czytania, pisania, liczenia

 • czytanie i pisanie wyrazów łatwych w połączeniu z trudnymi
 • czytanie i pisanie wyrazów zawierających zmiękczenia, dwuznaki, samogłoski nosowe, litery „i” – „y”, trudność ortograficzną
 • utrwalanie wiadomości gramatycznych
 • pisanie z pamięci, ze słuchu
 • usprawnianie techniki czytania, czytania ze zrozumieniem
 • ilustrowanie przeczytanego tekstu
 • układanie planu wydarzeń
 • usprawnianie form wypowiedzi poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, wygłaszanie wierszy, opisywanie przedmiotów, dostrzeganie związków przyczynowo skutkowych
 • sprawne opanowanie tabliczki mnożenia w zakresie 50
 • utrwalenie czterech działań matematycznych
 • rozwiązywanie zadań z treścią
 • praktyczne posługiwanie się pieniędzmi, jednostkami czasu, miary, ciężaru

     i pojemności

  VII  Samokształcenie

 • pogłębianie wiadomości i umiejętności opracowywanych na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych w szkole
 • rozwijanie zainteresowań
 • podejmowanie prób pracy twórczej (album, wyszukiwanie interesujących wiadomości)

 

Procedury osiągania celów

Realizację niniejszego programu uwzględniają podstawowe zasady pedagogiczne:

 • pełna indywidualizacja z uczniem
 • stawianie zadań dostosowanych do możliwości ucznia i zachęcanie do poprawnego wykonania ćwiczeń
 • powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych
 • zapewnienie warunków do utrwalania prawidłowych umiejętności
 • dostosowanie czasu na wykonanie poszczególnych ćwiczeń
 • mobilizowanie ucznia poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń
 • atrakcyjność zajęć
 • ukazywanie różnorodnych źródeł wiedzy dostępnych w najbliższym otoczeniu

Metody pracy

Metoda opierająca się na analizie sylabowo-głoskowej wyrazu w powiązaniu z budową literową

Praca z tekstem matematycznym

Metoda ćwiczeń, gier dydaktycznych

Metoda treningowa rozwijająca szybkość i bezbłędność czytania, pisania, liczenia

Mnemotechniki –metoda szybkiego zapamiętywania, budowania skojarzeń

Artterapia  - wyciszanie, pobudzanie, koordynowanie ruchu, skupienie uwagi wyobraźni poprzez muzykę

  Formy pracy

Indywidualna

  Środki dydaktyczne:

·        obrazki, rebusy, historyjki obrazkowe, loteryjki, rozsypanki sylabowe, wyrazowe, zdaniowe

·        domino, zagadki, muzyka z kaset magnetofonowych

·        zestawy ćwiczeń do analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej –E. Kujawa,

     M. Kurzyna. Książka do ćwiczeń w czytaniu –E. Kujawa, M. Kurzyna

·        klocki PUS –Pomyśl Ułóż Sprawdź

·         wprawki, suwaki, łańcuchy sylabowo-wyrazowe

·        zeszyty, karty pracy

  Program zakłada nie tylko wyrównanie braków wiedzy, nabywanie umiejętności, ale rozwijanie sfery emocjonalnej, motywacyjnej, pozytywne nastawienie do wymagań oraz chęć przezwyciężania trudności.

  Opis założonych osiągnięć

 • pokona nieśmiałość
 • usprawni percepcję i koordynację wzrokowo-ruchową, orientację przestrzenną i stronną
 • usprawni słuchu fonemowego w zakresie wysłuchiwania samogłosek nosowych, zmiękczeń, różnicowania głosek „i” „y”
 • nabędzie umiejętność poprawnego zapisu
 • udoskonali czytanie ze zrozumieniem
 • będzie potrafił współdziałać w grupie podejmując rozmaite zadania
 • opanuje w stopniu podstawowym wiadomości gramatyczne i ortograficzne
 • będzie osiągał zadowalające wyniki w nauce

  Metoda oceniania

 • pochwała wysiłku włożonego w pracę
 • dyplom –wykonanie przy użyciu komputera przez nauczyciela
 • znaczek naklejanka
 • stemple ( bez „chmurki”)

Ewaluacja

  Chcąc dowiedzieć się czy program ma pozytywny wpływ na wyniki ucznia, czy w toku zajęć uczeń zdobywa nowe umiejętności konieczna jest ewaluacja. W związku z tym opracuję arkusz ewaluacji - półroczny, który będzie wskazówką do dalszej pracy. Po upływie dalszej pracy z uczniem posłużę się sprawdzianem  nabycia przez ucznia wiadomości. 


 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 


Strona główna: Wszelkie prawa zastrzeżone. Ostatnia aktualizacja: 15.11.2003
© 2003. Prywatna strona Marzeny Jezusek